Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckla goda och nyttiga HMMA texturerade växtproteiner till livsmedelsindustrin

Diarienummer
Koordinator Peter O Bolinder AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2022 - november 2024
Status Pågående
Utlysning Framtidens mat

Syfte och mål

Peter o Bolinder AB ska tillsammans med Peas of Heaven AB, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Örebro universitet (ORU) genomföra ett innovationsprojekt för att utveckla växtbaserade livsmedel som har motsvarande eller bättre näringsvärden än animaliska produkter. Projektet har tre innovationsområden: att identifiera de lämpligaste grödorna, att förbättra näringsvärdena samt utveckla två goda och nyttiga växtbaserade livsmedel.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har tre innovationsområden: att identifiera de lämpligaste grödorna, att förbättra näringsvärdena och slutligen utveckla två goda och nyttiga växtbaserade livsmedel. Med resultatet från innovationsprojektet ska vi projektera och bygga en anläggning för att utveckla och producera HMMA (High Moisture Meat Analogs) texturerade växtproteiner till svenska och internationella kunder för bättre hälsa, ett hållbart klimat och bidra till ökad takt i matomställningen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i följande arbetspaket: 1 Kunskapssammanställning 2 Utveckla proteinblandningar och HMMA (High Moisture Meat Analogs) texturerad insatsvara 3 Närings- och biotillgänglighetsanalyser 4 Utveckla livsmedel, växtbaserade kött- och kycklingalternativ.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2023

Diarienummer 2022-02589

Statistik för sidan