Utveckla framtidens utvecklare! Att stärka strategisk utvecklingskapacitet och kompetens

Diarienummer 2017-04404
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att nyttiggöra lärdomar från flera projekt där angreppssätt, metodik och strategier för att stärka strategisk utvecklingskapacitet och kompetens inom vård och omsorg har utvecklats. Lärdomarna är kopplade både till forskning och till olika former och upplägg för att skapa interaktiva lärande- och förändringsprocesser. Målet är att det lärandepaket som utvecklas på längre sikt ska kunna erbjudas som en aktionsinriktad stödinsats/utbildning för organisationer inom välfärdssektorn, i samverkan med forskare, interna stödfunktioner och konsulter.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är ett interaktiv lärande för alla deltagare, en spridning av lärandet inom deltagande organisationer med långsiktiga planer för fortsatt utveckling, en ”paketering” av ett lärandepaket med former och innehåll som kan tillämpas inom olika verksamhetsområden och typer av organisationer inom välfärdssektorn, och upprättade planer och möjligheter för fortsatt spridning av detta lärandepaket via olika kanaler.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget är en kombination av forskarstödda lärande nätverk och interaktiva workshops med lokalt lärande där vi testar och enas om lämpliga moduler och former som kan ”paketeras” i form av interaktiva utbildnings- och lärandepaket för stödfunktioner och chefer. Vi testar innehåll och former och använder alla projektdeltagare och de involverade stödfunktionerna som testarenor. Vi utgår från en generisk utvecklingsprocess, kunskapsinput från alla aktörer, ett interaktivt lärande och lokalt arbete som innebär kompetensutveckling för alla deltagare under projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.