Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckla framtidens utvecklare! Att stärka strategisk utvecklingskapacitet och kompetens

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att dra nytta av lärdomar från flera projekt där angreppssätt, strategier och metodik för att stärka strategisk utvecklingskapacitet och kompetens har utvecklats och testats inom vård och omsorg. Lärdomarna rör former och upplägg för interaktiva lärande- och förändringsprocesser. Vi har i enlighet med målet utvecklat en arena med ett icke-traditionellt angreppssätt att långsiktigt och hållbart bygga organisatorisk kompetens och kapacitet för utveckling i bred bemärkelse- i samverkan mellan forskare, konsulter, och stödfunktioner för utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter var gemensamt lärande, spridning av lärandet inom deltagande organisationer och framtagande av ett lärandepaket tillämpbart inom olika verksamhetsområden och typer av organisationer inom välfärdssektorn. Vi har utvecklat en interaktiv lärandearena benämnd: Utveckla framtidens utveckling (UFU) En drivhusarena för organisatoriskt lärande kring innovativ utveckling inom vård och omsorg i syfte att öka utvecklares och organisationers kompetens och kapacitet att leda, stödja och skapa förutsättningar för systemövergripande innovativ utveckling.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit en kombination av forskarstödda lärande nätverk som arbetat med olika frågor som förberedelse till fem interaktiva 2-dagarsworkshops med omsättning av lärandet via deltagande stödfunktioner inom tre regioner och nationellt via deltagande intresseorganisation och konsulter. Workshops har arrangerats i Stockholm, i Uppsala, Skellefteå och Luleå. Den utvecklade UFU-arenan använder tre aktivitetsformer interaktiva workshops, verksamhetsförlagd tillämpning och lärande nätverk - och genomförs i tre lärandecykler över en längre tidsperiod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-04404

Statistik för sidan