Utopiska?! konstruktioner med pelare och balkar av glas

Diarienummer 2009-03870
Koordinator Glafo AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat