Utformning och drift av ett nationellt Inkubatorprogram

Diarienummer
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag - Almi Företagspartner Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 320 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00092

Statistik för sidan