Utformning och drift av ett nationellt Inkubatorprogram

Diarienummer 2008-00092
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag - Almi Företagspartner Aktiebolag, Stockholm
Bidrag från Vinnova 320 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2013
Status Avslutat