Utbildningssamordnare för det svenska programmet i Innovationsjournalistisk 2009

Diarienummer
Koordinator Öresundsregionens Nyhetsbyrå AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04342

Statistik för sidan