Utbildningssamordnare för det svenska programmet i Innovationsjournalistisk 2009

Diarienummer 2008-04342
Koordinator Öresundsregionens Nyhetsbyrå AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - september 2009
Status Avslutat