Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Use of furfurylated wood for the production of high-performance windows made of European timbers

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trätek
Bidrag från Vinnova 372 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 28 februari 2022

Diarienummer 2007-01625

Statistik för sidan