Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Use of furfurylated wood for the production of high-performance windows made of European timbers

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Trätek
Bidrag från Vinnova 372 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskningsprojektet syftar till att möjliggöra att eko-effektiva fönster av modifierat (furfurylerat) trä kommer ut på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Att belägg fås för att dessa produkter är mer eko-effektiva än dagens alternativ samt att alla kravspecifikationer för fönster uppfylls och produkterna kan lanseras på den europeiska marknaden. Informationsspridning sker till arkitekter, byggindustri, byggprodukthandel och konsumenter. Resultaten kommer även att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

Upplägg och genomförande

Genom ett intimt samarbete mellan företag, institut och universitet kommer materialegenskaper efter furfurylering för, för fönsterproduktion, intressanta europeiska träslag såsom ask, björk, bok och furu att studeras efter att kravspecifikationer på fönstermaterial och fönsterprodukter på europeiska marknader fastslagits. Vidare kommer fönsterkomponenter och fönsterprodukter utvecklas och testas där olika material samverkar i konstruktionen så att fönsterprodukterna optimeras med avseende livslängd, lågt underhållsbehov, och miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Slutligen verifieras att alla viktiga kravspecifikationer uppfylls för optimerade fönsterprototyper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01625

Statistik för sidan