Urban ICT Arena & Open Innovation for Industry

Diarienummer 2017-02038
Koordinator Kista Science City AB
Bidrag från Vinnova 2 447 500 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2018
Status Beslutat
Utlysning Öppen innovation i industrin
Ansökningsomgång Öppen innovation i industrin

Syfte och mål

Urban ICT Arena är en öppen testbädd och samverkansarena i en urban miljö där digitaliseringen möjligheter kan utvecklas, testas & visas upp. Tillsammans med Founding Partners Ericsson & IBM samt Supporting Partners Bumbee Labs & Excello LAW HB ska totalt nio projekt drivas i Öppen innovation för industrin. Målet är att formulera en övergripande processbeskrivning som stöd för innovationssamarbete mellan stora och små bolag. För att kunna göra detta finansieras ett huvudprojekt och totalt åtta innovationsprojekt mellan stora och små bolag mha innovationscheckar t de små bolagen.

Förväntade effekter och resultat

Det långsiktiga målet med projektet är att processbeskrivningen, och insikter som görs under projektet, genom paketering, spridning och förankring, ska öka antalet innovationssamarbetsprojekt mellan stora och små bolag. Projektresultatet bör underlätta för denna typ av samarbete och därmed göra det möjligt för Svensk industri att fortsättningsvis ligga i den digitala framkanten samtidigt stimulera till att fler jobb skapas och att nya företag startas.

Planerat upplägg och genomförande

Under Q3-Q4 2017 - då processbeskrivningen tas fram i huvudprojektet - körs fem innovationsprojekt. De kommande tre innovationsprojekten - som ska använda den framtagna processbeskrivningen - körs Q1-Q2 2018. De små bolagen: Agama Technologies AB, Excello Law HB, Bumbee Labs AB, CargoBeacon AB, InnovationSpark Stockholm AB, Procera Networks AB, Sarvai AB & SurfCleaner AB. De stora bolagen: Ericsson AB, IBM Svenska AB, Gränges AB, Edsbyns Industri AB & Tekniska Verken i Linköping AB. Processframtagnings- & slutrapportkonsulter: TEYI Services AB.

Externa länkar

Interested in Open innovation for industry? Read about the projects, progresses and result here.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.