Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik - Etapp 4

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att utveckla Umeå Plant Science Center (UPSC) till världens mest innovativa miljö för skogsbioteknisk forskning där ledande grundforskning om växter translateras till innovationer med kommersiell potential. Målet har varit att hjälpa de deltagande industriparterna med nya tekniker för effektiv produktion av skog och vedbaserade material, kemikalier och bränslen. Idag är UPSC världsledande inom skogsbioteknisk forskning och har etablerat nära samarbeten med industriella partners vilket har lett till nya innovationer, patent och produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Centret har under etapp 4 publicerat 200 vetenskapliga publikationer i högkvalitativa tidskrifter. Centrets innovationer har lett till nya patentansökningar, och de första produkterna utvecklade med hjälp av centret forskning har nått marknaden. Centret har utbildat 8 industridoktorander anställda av industriparterna och har två adjungerade professorer som delar sin tid mellan de industriella och akademiska miljöerna. Centrets aktiviteter har redan förändrat verksamheten hos de industriella och akademiska parterna och kommer i än större utsträckning att fortsätta så.

Upplägg och genomförande

Centret leds av en industridominerad styrelse där alla parter är representerade. Den dagliga verksamheten leds av en styrgrupp. Alla forskargupper är uppdelade på tre stycken så kallade ”Task Forces” där grupper med olika expertis stimuleras att samverka runt frågor av stor relevans för grundforskningen, och samtidigt av stor betydelse för skogsbruket och skogsindustrin. Resurser finns reserverade för nya projekt av strategisk betydelse för centret, tidiga innovationer och samarbetsprojekt med industrin. Föreslagna projekt prioriteras av styrelsen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02290

Statistik för sidan