UPSC Berzelii Center för Skogsbioteknik - Etapp 4

Diarienummer 2015-02290
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Beslutat

Syfte och mål

Centrets syfte är att bedriva världsledande forskning och industrisamverkan inom skogsbioteknik. Målet är att befästa Umeå Plant Science Centre som en världsledande miljö för excellent grundforskning, innovation och industrisamverkan samtidigt som svensk skogsindustri och annan industri baserad på vedråvara blir bättre rustade att möta 2000-talets utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Centret förväntas fortsätta att generera excellenta forskningsresultat och innovationer av absolut världsklass. Samtidigt höjs medverkande industriparters mottagarkompetens för dessa resultat och innovationer vilket kommer att möjliggöra nya högvärdesapplikationer och nya sätt att angripa morgondagens utmaningar.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen organiseras i tre stycken så kallade ´task forces´ som var och en samlar forskargrupper och industrirepresentanter med olika kompetens för att gemensamt angripa frågeställningar av stort generellt biologiskt intresse, men samtidigt också av stor betydelse för den svenska skogsindustrin och annan industri baserad på vedråvara. Dessutom bedrivs en industridoktorandskola för att utbilda nästa generations forskare och utvecklare vid akademi och industri.

Externa länkar

http://www.upsc.se/berzeliicentre

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.