Uppskalning och kommersialisering av en automatisk produktionsmetod för astatinerade cancerläkemedel

Diarienummer 2018-03900
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för Radiofysik
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration projects involving medical technology 2018