Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppskalning och kommersialisering av en automatisk produktionsmetod för astatinerade cancerläkemedel

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för Radiofysik
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2018 - juni 2020
Status Avslutat

Senast uppdaterad 17 november 2018

Diarienummer 2018-03900

Statistik för sidan