Uppsatstävling Innovation och kommersialisering/nyttiggörande

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 1 029 997 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02206

Statistik för sidan