Uppsatstävling Innovation och kommersialisering/nyttiggörande

Diarienummer 2008-02206
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 1 029 997 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat