Uppsala BIO. VINNVÄXT period 3.

Diarienummer 2010-01193
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - Uppsala BIO
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - juni 2013
Status Avslutat