Uppgradering av bränsle för förgasning

Diarienummer
Koordinator Cortus AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01138

Statistik för sidan