Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppbyggnad av partsgemensam FoU-verksamhet för besöksnäringen med tonvikt på hotell och restaurang

Diarienummer
Koordinator SHR Service Aktiebolag - SHR Service AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02340

Statistik för sidan