Uppbyggande av Knowledge Management Platform vid Göteborgs universitet

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02791

Statistik för sidan