Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Uppbearbetning av biprodukter från rapsoljeproduktion: klimatsmart protein med mera

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår projektidé var att utveckla ett koncept för klimatsmart användning av hela den underutnyttjade proteinrika pressresten från rapsoljeproduktion samt att säkerställa lönsamhet ur både marknads- och miljöperspektiv. Vi har visat att det är möjligt att extrahera rapsprotein under relevanta industriella och hygieniska betingelser. Vår metaanalys visar att upparbetning av proteiner från rapsfrökaka medför en värdeökning på 20-60 ggr och CO2-e är ca. 200 ggr lägre än nötkött.

Resultat och förväntade effekter

Vi har justerat extraktionsprocessen för att ännu bättre kunna utnyttja de inneboende egenskaperna hos varsamt behandlade rapsproteiner. Genom detta projekt har kompetensen och kunskapen kring klimatsmarta proteinalternativ ökat och samarbetet mellan LU/Gunnarshög/SwePharm har stärkts bla. genom nya satsningar som BioInnovation. Vi har också knutit en slutmottagare till teamet som har kompetens att kunna ta produkten till marknaden och har värdefulla insikter i konsumentbeteende.

Upplägg och genomförande

Vi har ett pågående MSc-projekt som genomför en LCA-analys som kommer ge svar på om resurseffektiviteten och klimatpåverkan ökar genom att använda rapsfrökakan på detta nya sätt. Efter vår analys är vi är övertygade om att denna nya uppbearbetningsprocess skapar ett tillräckligt ekonomiskt och miljömässigt incitament för implementering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05282

Statistik för sidan