UPITER2

Diarienummer
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 1 940 770 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00501

Statistik för sidan