Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UoI Adaptiv värmestyrning

Diarienummer
Koordinator NGENIC AB - NGENIC AB c/o Einar Persson
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var dels att skapa en teknisk plattform för energieffektivisering av byggnader och dels att utveckla företagets möjligheter till långsiktig tillväxt. Båda dessa har fallit ut mycket väl. Tekniken ska testas i skarpt läge i trettio hushåll under vintern, men preliminära tester visar redan lovande resultat. Företaget har under året skapat ett flertal långsiktiga och strategiskt viktiga samarbeten, och bland annat säkrat kundfinansierad produktutveckling åt ett stort energibolag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten har varit mycket positiva. Algoritmerna har testats i simulatormiljö och tack vare ett omfattande samarbete med Elforsk AB kommer systemet att kunna fälttestas i trettio hushåll under kommande vinter. Samarbetet med Elforsk har givit oss ett brett kontaktnät som blir ovärdeligt i företagets framtida utveckling.

Upplägg och genomförande

Parallellt med teknikutvecklingen har stort fokus lagts på att skapa kontakter och partners i branschen, något som lönat sig mycket väl. Genom att vara flexibla och lyssna på vilka behov som uttrycks så har den tekniska utvecklingen kunnat anpassas utifrån kundernas önskemål, något som tjänat oss väl. Bland annat har det lett fram till nya spännande samarbetsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01969

Statistik för sidan