Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UoI - Mobil Utbildning Steg 2

Diarienummer
Koordinator Mobil Utbildning Sverige AB - Mobil Utbildning Sverige AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål och syfte var att skapa en teknisk plattform för att underlätta och effektivisera inlärningen hos studenter. Detta har genomförts på ett mycket bra sätt under projekttidens gång och Mobil Utbildning kan inom kort erbjuda en helhetslösning för utbildning via mobila medier med hjälp av den senaste tekniken.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mobil Utbildning har utvecklat en plattform för digitala läroböcker som drar nytta av modern teknik och pedagogik för att effektivisera och underlätta inlärning för främst studenter på gymnasie och universitet. Genom vår innehållshanterare kan ex. förlag fylla på en lärobok med interaktivt innehåll så som video, bildspel, 3D-bilder och modelleringar samt interaktiva instuderingsfrågor. Vi har framgångsrikt kombinerat modern teknik, interaktiv pedagogik och ´social learning´ för att återuppfinna sättet vi ser på utbildning dessutom kan man äntligen söka i en lärobok.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet av projektet har i stora drag följt den ursprungliga planen, dock har förstudien tagit längre tid än beräknat vilket till stora delar berodde på nya tekniska möjligheter som dök upp vid projektets början. Det har fått till följd att den sista fasen, marknadsföring, blivit något lidande då tiden istället användes i början av projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01910

Statistik för sidan