Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Universell utformning av arbetsplatser - manuell montering (UUAAMM)

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 642 000 kronor
Projektets löptid april 2020 - maj 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Universell utformning är viktigt för jämlik social hållbarhet. I UUAAMM har vi utvecklat inkluderande arbetsplatser för industriell montering. Ett generellt mål var att ta fram en modell för ”universell arbetsutformning för manuellt arbete som kostnadseffektivt tillgängliggör arbetsplatser för personer med funktionsvariation till gagn för alla involverade” i linje med SDG 8.5. Arbetet som anpassats har varit begränsande för vissa personer. Lärdomarna har konceptualiserats i en generell ”Design för inkluderande arbete DIAmodell” för att underlätta spridning.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten har inneburit att Husmuttern gått från pilotskala till att anställa flera personer i samarbete med arbetsförmedling, AMA och SIUS. Man erbjuder nu legotillverkning med personer långt från arbetsmarknaden ihop med EQpack, en emballageleverantör. De har under pandemin utvecklat kostnadseffektiv produktion av skyddsutrustning. RISE kommer fortsätta sprida DIA modellen bredare, i projekt och utvecklingsprogram. Som bieffekt kommer lärdomar om digitalisering och visualisering som stöd för social hållbarhet kunna inkorporeras i produktionslyftet.

Upplägg och genomförande

Vi har med intervjuer och observationer analyserat och vidareutvecklat Husmutterns system med Lean-metodik (t.ex. poka yoke) och digital visualisering där personer med varierande språk och utan tidigare industriell erfarenhet blivit inkluderade i ett säkert industriellt arbetsliv. Arbetsstationerna har en hög visualisering och digitaliseringsgrad men låg automations- och mekaniseringsgrad och systemet är beroende på sociala principer samt en inkluderande kultur och arbetsledning. Vinsten ur ett samhällsperspektiv kvarstår att kvantifiera

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 juli 2021

Diarienummer 2020-00401

Statistik för sidan