Undersökning av nykelteknologi för trådlös infrastruktur och ad hoc nätverk

Diarienummer 2008-00954
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat