Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Undersökning av nykelteknologi för trådlös infrastruktur och ad hoc nätverk

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 21 mars 2022

Diarienummer 2008-00954

Statistik för sidan