Tysk produktionsteknisk FoU

Diarienummer
Koordinator Svensk-tyska forskningsföreningen
Bidrag från Vinnova 190 000 kronor
Projektets löptid december 2004 - december 2005
Status Avslutat

Externa länkar