Tvättrobot för djurstallar

Diarienummer
Koordinator RAMSTA ROBOTICS AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01111

Statistik för sidan