Tvärvetenskapligt projekt kring luftburna partiklars hälsoeffekter

Diarienummer 2009-01117
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 1 723 154 kronor
Projektets löptid december 2009 - augusti 2016
Status Avslutat