Tvärprofessionell verksamhetsutveckling inom vården

Diarienummer
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Institutet för stressmedicin
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2013
Status Avslutat