Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tunga fordon -regionalt styrkeområde

Diarienummer
Koordinator Föreningen Tunga fordon
Bidrag från Vinnova 2 220 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att Tunga fordon; företagen gemensamt, i samverkan genom forskning och i samarbete med samhället, ska bedriva en stödjande och utvecklande verksamhet. Målet är att därigenom utveckla en tillväxtmiljö som präglas av spetsforskning, globalt konkurrenskraftiga företag och produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att samarbeta kan företagen sätta tydliga mål och uppnå dem fortare tillsammans än på egen hand. Effekten blir en konkurrenskraftigare produkt och en minskad belastning på miljön.

Upplägg och genomförande

Genom projektet kan processen med att utveckla föreningens verksamhet påskyndas och gemensamt planerade FoU aktiviteter inom hybridisering genomföras. Dessutom kan pågående processer med sökande av alternativ finansiering fortgå och förhoppningsvis leda till uppstart av fler FoU- projekt. Projektet fokuserar även på fortsatt leverantörsutveckling, fördjupad omvärldsbeskrivning och ett konkret samarbete med Det Skogstekniska klustret i Vindeln.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01706

Statistik för sidan