TSS Stockholm

Diarienummer 2010-01815
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - augusti 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Enligt beslut TSS operativ styrgrupp den 2 september: Representation i Stockholm för TSS med syfte att samverka och mäkla projekt. Exempel på samarbeten som nu sker är: - Norra Djurgårdsstaden som demoplats för smarta energisystem - Stockholms stad. Elbilsupphandling, demoflottor och gemensamma projektansökningar - Elforsk: Gemesamma utredningar och projekt - Kista: ITS testplats - Södertälje: ITS testplats - Etablerat nätverk (Fortum, Vattenfall, SUST, Elforsk, AVL, Stockholm stad, ABB, myndigheter, departement)

Resultat och förväntade effekter

TSS etablerar samarbeten och gemensamma projekt med aktörer i Stockholmsregionen

Upplägg och genomförande

Filip Kjellgren (Consat i Stockhom) representerar TSS på löpande basis. Filip deltar i TSS ledningsmöte på måndagar och rapporterar löpande status. Vid behov rapporteras till operativ styrgrupp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.