Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TSS Stockholm

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - augusti 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Enligt beslut TSS operativ styrgrupp den 2 september: Representation i Stockholm för TSS med syfte att samverka och mäkla projekt. Exempel på samarbeten som nu sker är: - Norra Djurgårdsstaden som demoplats för smarta energisystem - Stockholms stad. Elbilsupphandling, demoflottor och gemensamma projektansökningar - Elforsk: Gemesamma utredningar och projekt - Kista: ITS testplats - Södertälje: ITS testplats - Etablerat nätverk (Fortum, Vattenfall, SUST, Elforsk, AVL, Stockholm stad, ABB, myndigheter, departement)

Långsiktiga effekter som förväntas

TSS etablerar samarbeten och gemensamma projekt med aktörer i Stockholmsregionen

Upplägg och genomförande

Filip Kjellgren (Consat i Stockhom) representerar TSS på löpande basis. Filip deltar i TSS ledningsmöte på måndagar och rapporterar löpande status. Vid behov rapporteras till operativ styrgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01815

Statistik för sidan