Tryggt - Tillgängligt - Tilltalande - konferens och hemsida

Diarienummer
Koordinator Jönköpings Länstrafik Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - december 2008
Status Avslutat