Tryggt - Tillgängligt - Tilltalande - konferens och hemsida

Diarienummer
Koordinator Jönköpings Länstrafik Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01412

Statistik för sidan