Trusted Virtualization for Android platform

Diarienummer
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 1 432 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - april 2011
Status Avslutat