Trusted Virtualization for Android platform

Diarienummer
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 1 432 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00023

Statistik för sidan