Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tredimensionella multilagerstrukturer för interaktiva textila strukturer

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Textilhögskolan
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med följande projektförslag har varit att pröva ett nytt angreppssätt inom området smarta textilier. Genom att kombinera tredimensionella multilagerstrukturer med komplexa konduktiva strukturer har vi undersökt om det går att ta fram framtidens textila dataöverförings- samt sensor strukturer i en enda process.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har visat att med det med de båda teknikerna gått att ta fram tre och femlager struktur bestående av konduktiva och isolerande lager. Genom att modifiera inställningar och material kan man i en och samma process ta fram en rad olika kvaliteter. Från det mest styva och tjocka till det mest tunna och följsamma. Samtliga strukturer visar kapacitiva egenskaper, bäst fungerade de ortogonala processerna där det finns möjlighet att bygga en distans mellan lagren.

Upplägg och genomförande

Två olika typer av principer för vävd flerlagerskonstruktion har testat; Ortogonala samt multilager strukturer. De båda teknikerna modifierades och tre respektive femlagers vävdes upp. Dataöverföringsförmåga samt kapacitiva sensor egenskaper i de olika lagren utvärderades liksom flexibilitet och mjukhet i det färdiga resultatet. Vi har i vår analys av projektet tittat på följande aspekter; de valda tredimensionella multilagerstrukturerna, modifieringar i industriell process, framtida applikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02015

Statistik för sidan