Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Trapped Rubber Processing: High Performance/ High Rate Composite Processing

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Department of Industrial and Materials Science
Bidrag från Vinnova 499 962 kronor
Projektets löptid november 2018 - mars 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Skapa en termomekanisk materialmodell av en elastomerisk polymer för användning i beräkningssimuleringar av avancerad fångad-gummi kompositbehandling. Avancerad fångad-gummi kompositbehandling kan vara en effektivare och hållbar tillverkningsmetod jämfört med standardkomposittillverkningsmetoder med hög prestanda på grund av minskade verktygs- och värmebehov.

Resultat och förväntade effekter

Ett av de viktigaste resultaten av detta projekt är att den experimentella delen är ganska kortfattad och består av endast två experiment. Detta öppnar möjligheten att genomföra ett antal provningar av gummimaterial för nya fångade gummimaterial på ett genomförbart sätt. Ett annat viktigt utfall är att nuvarande kommersiella lösningsägare kan ge en rimlig initial approximation av ett enkelt isotropiskt elastomerbeteende i det experimentella fallet som utvecklats och potentiellt vid fångad-gummi kompositbehandling.

Upplägg och genomförande

De ursprungliga planerna för design av experiment och simuleringsmetod var ganska bra. Konstruktionen och implementeringen avslutades med bara några få iterationer, medan simuleringen och modelleringen hade fler iterationer på grund av materialets komplexitet. Ett mer känsligt test för värmeutvidgning måste inkluderas senare i projektet på grund av känsligheten för tillvägagångssättet för denna specifika datamängd. Det resulterande förfarandet är fortfarande mycket kortfattat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juni 2020

Diarienummer 2018-04261

Statistik för sidan