Transportsystem, rörlighet och sjukskrivningar

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Borlänge
Bidrag från Vinnova 1 840 000 kronor
Projektets löptid juli 2004 - januari 2008
Status Avslutat