Transportslagsövergripande jämförelse

Diarienummer 2008-04150
Koordinator Transportforskningsgruppen i Borlänge AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - april 2009
Status Avslutat