Transportframsyn

Diarienummer
Koordinator KUNGL.INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - februari 2011
Status Avslutat

Externa länkar