Transnationell kunskapsöverföring inom life science

Diarienummer 2009-04293
Koordinator Karolinska institutet - Enheten för näringslivssamverkan
Bidrag från Vinnova 499 997 kronor
Projektets löptid februari 2010 - maj 2010
Status Avslutat