Transnationell kunskapsöverföring inom life science

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Enheten för näringslivssamverkan
Bidrag från Vinnova 499 997 kronor
Projektets löptid februari 2010 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04293

Statistik för sidan