Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Transformation och tillväxt i innovationssystem (CIRCLE)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att förstå och förklara hur och varför nationella och regionala ekonomier förändras över tid, samt hur och varför sådan förändring varierar mellan olika typer av ekonomisk verksamhet. Ett delsyfte är att etablera tätare kunskapsutbyte med policyaktörer och bidra till en effektivare innovationspolitik. Under projektets första treårsperiod har CIRCLE befäst sin position som Sveriges och ett av Europas ledande center för samhällsvetenskaplig innovationssystemforskning, samt kraftigt stärkt sin förmåga att samverka med policyaktörer i Sverige och andra länder.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Genomslag i forskarsamhället: (i) CIRCLE rankat som nr 14 i världen inom innovationsforskning (http://ideas.repec.org/top/top.ino.html), (ii) citeringar till CIRCLEs forskning uppgår till över 42 000. - Samhälls- och policyrelevans: (i) policy advisory board med representanter från OECD, EU, Region Skåne, Regeringskansliet, VINNOVA, Tillväxtanalys samt industrin, (ii) debattartiklar i DN, SvD, DI och bidrag till policyrapporter för bl a Tillväxtanalys, Swedish Economic Forum Report. Regelbundet deltagande på policyseminarier (t ex Almedalen).

Upplägg och genomförande

CIRCLE är ett tvärvetenskapligt center. 55 forskare är verksamma vid centret. Forskningen är organiserad i fem tematiska plattformar. Samtliga plattformar arbetar med alla tre delprojekten och samtliga plattformar är representerade i CIRCLEs policyreferensgrupp. Synergier mellan plattformarna och delprojekten säkerställs genom att forskare deltar i mer än en plattform. Projektet kommuniceras mellan forskarna genom regelbundna seminarier och en working paper serie. årligen hålls en samling med all personal där resultat följs upp och planer för kommande år fastställs.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01370

Statistik för sidan