tranciever

Diarienummer 2009-03810
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2010
Status Avslutat