tranciever

Diarienummer
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03810

Statistik för sidan