Trämanufaktur-Steg 2

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04129

Statistik för sidan