Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Trafikledning av uppkopplade och självkörande fordon

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar - Torslanda
Bidrag från Vinnova 12 060 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syfte var att ta fram en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Syftet var att demonstrera detta samt skriva en slutrapport kring de olika leverabler som angetts i ansökan. Projektet uppfyllde bägge dessa mål och det beskrivs tydligt i bifogade slutrapporten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Demonstration av projektet genomfördes på Lindholmen Science Park tisdagen den 27:e juni med ett 50 tal deltagare från ca 25 olika organisationer och företag. Demonstrationen genomfördes med lyckats resultat, så pass lyckat att liknande demonstrationer genomförts fler gånger på begäran. Även slutrapporten som är bifogad har fått mycket uppskattning. Vidare har vi även ansökt och fått godkänt på ett uppföljningsprojekt som handlar om utryckningsfordon.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av flera partners där framförallt VCC, Carmenta och Ericsson arbetat ihop med de två första arbetspaketen som lett fram till den demonstration vi gjort. Projektet arbetade med en initial fas med mycket analys och arkitektarbete. Därefter gick projektet in mer i en utvecklingsfas med så kallade sprintar där vi gjort ett antal interna demos innan den slutgiltiga demon. För arbetspaket 3 var det framförallt VCC som arbetade tillsammans med Trafikverket och Göteborgs Stad för att utverka det arbetspaketet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04302

Statistik för sidan