Träffsäker processutveckling - termomekanisk formning av titanplåt

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 4 396 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - mars 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01365

Statistik för sidan