Total chargeoptimering med ickelinjära metoder

Diarienummer 2010-00377
Koordinator Kobolde & Partners AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - oktober 2010
Status Avslutat