Total chargeoptimering med ickelinjära metoder

Diarienummer
Koordinator Kobolde & Partners AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00377

Statistik för sidan