Torr process för återvinning av kvicksilver

Diarienummer
Koordinator MRT System International AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00183

Statistik för sidan