Torr process för återvinning av kvicksilver

Diarienummer
Koordinator MRT System International AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat