Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tjänsteorienterade affärsmodeller för affärssystem

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - augusti 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Affärssystem i form av standardiserade, verksamhetsövergripande systemstöd utgör en viktig komponent i majoriteten av västvärldens organisationer. Samtidigt är det en mycket stor marknad för leverantörer och konsulter som arbetar i angränsning till denna typ av system. På senare tid har affärssystemsbranschen upplevt ett starkt tryck att finna alternativa försörjningsmodeller, eller nya sätt att göra affärssystemen tillgängliga för slutkund. En av de starkaste krafterna bakom denna förändring har varit den tekniska utvecklingen kring tjänsteorienterad arkitektur, vilket öppnat upp för en ny syn på affärssystem som bestående av en samling e-tjänster (eng. Federated Enterprise Resource Planning Systems). Tjänsteorienterade arkitekturer skapar nya möjligheter när det gäller leverans, samtidigt som det även leder till nya förutsättningar för sammansättningen av systemen på mottagarsidan. Med detta följer att nya, tjänsteorienterade affärsmodeller som till exempel SaaS (Software as a Service) har börjat uppmärksammas som trovärdiga alternativ till traditionella sätt att göra systemen tillgängliga.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ämnar kartlägga, utveckla och utvärdera hållbara tjänsteorienterade affärsmodeller för affärssystem. Målsättningen är att leverera en samling applicerbara och testade affärsmodeller för beställare, leverantörer och konsulter beträffande affärssystem. Detta uppfyller de syften som lyfts fram i utlysningen rörande tjänsteleverans, produktivitetsvinster och förnyelse av e-tjänsternas utformning. Nyttan av detta är främst minskade totalkostnader och ökad anpassningsbarhet för beställarna, men även att en ny marknad öppnas för leverantörer och konsulter. Projektet drivs i samarbete mellan Centrum för Affärssystem vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, SYSlab vid Kungliga Tekniska Högskolan och en bred uppsättning partners från näringslivet.

Upplägg och genomförande

Projektet ämnar kartlägga, utveckla och utvärdera en uppsättning tjänsteorienterade affärsmodeller för affärssystem. Projektet planeras genomföras på 24 månader med representanter från akademi (Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan) och en samling näringslivspartners. Slutresultatet av projektet är en uppsättning utvärderade tjänsteorienterade affärsmodeller för affärssystem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00777

Statistik för sidan