Titanium implant for biosignals feedhtrough

Diarienummer
Koordinator Integrum AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01900

Statistik för sidan