Titanium implant for biosignals feedhtrough

Diarienummer 2009-01900
Koordinator Integrum AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - oktober 2009
Status Avslutat