TINC Mavenoid

Diarienummer 2017-03362
Koordinator Mavenoid AB - Mavenoid Kista
Bidrag från Vinnova 54 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Mavenoid ar en intelligent felsokningsplattform som hjalper manniskor hitta orsaken till problem med maskiner och atgarda dem. På några minuter, genom att kombinera mansklig kunskap och omdome med sensordata och artificiell intelligens. Målen vi uppfyllde med att delta i TINC-programmet var (1) vi fick var produkt framfor ratt personer pa ratt niva i ratt organisationer, och (2) vi fick hjalp av trovardiga radgivare/mentorer att tanka igenom var distributionsstrategi.

Resultat och förväntade effekter

1. Affarsutveckling - Vi kom i kontakt med kunder/partners i USA 2. Radgivning - Vi fick kontakt med trovardiga radgivare/mentorer i Silicon Valley 3. Ny, ej uppenbar kunskap - Vi fick nya mentala modeller for hur vi kan fortsätta bygga vårt företag

Upplägg och genomförande

Vi deltog i acceleratorprogrammet TINC (http://www.nordicinnovationhouse.com/tinc/) i Palo Alto, Kalifornien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.