Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tinc accelerator program

Diarienummer
Koordinator Scandinavian dropshipping AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att träffa investerare och se hur de tänker och arbetar och även Entreprenörer med många bra inputs och råd. Kunna brainstorma tillsammans med liksinnande och dela med sig av erfarenheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har gjort en 360 och en mindchange och jobbar på ett helt annat sätt nu än tidigare. Mer strukturerat och med hårdare prioriteringar.

Upplägg och genomförande

Vi kommer fokusera på de större återförsäljarna och jobba kategorivis. Vi har även insett att vi kommer behöva en större investering för att skala vår verksamhet, byta plattform och anställa mer personal.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 september 2017

Diarienummer 2017-04268

Statistik för sidan