Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TINC 2018

Diarienummer
Koordinator Leader Island AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Viktiga resultat som projektet gav

Att lära oss skala globalt och bredda vårt nätverk. Målen vi har uppfyllt var att bredda vårt nätverk med +20 personer inom följande områden: investerare, potentiella kunder, mentorer och thought leaders. Övriga mål var att lära oss att skala globalt och vi har under och efter programmets gång skapat en verktygslåda som vi kan använda i vår verksamhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har inlett samarbete med pilotkunder och vi har skapat en verktygslåda av modeller och verktyg som vi skall implementera i vår verksamhet. Förväntade effekter av programmet är mött, dvs vi har breddat vårt nätverk och lärt oss hur man kan utveckla sin verksamhet snabbare och på den globala marknaden

Upplägg och genomförande

Upplägget och programmet var väl planerat och utfört. Under fyra veckor i Silicon Valley/Palo Alto medverkade vi på mentor sessioner och föreläsningar och fick hemläxor mellan möten. Allt presenterades på examen under sista veckan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03844

Statistik för sidan