Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tinc 2017

Diarienummer
Koordinator COALA-LIFE AB - Coala Life AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Viktiga resultat som projektet gav

Coala Life medverkade på TINC hösten 2017 för att skapa djupare förståelse och insikter i möjligheter kring USA etablering, och att lära sig från ledande bolag och entreprenörer i USA. Resultaten var långt över förväntan och de vunna kunskaperna förväntas stärka Coala Lifes konkurrenskraft avsevärt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att skapa förståelse och djupare insikter kring möjligheter i Silicon Valley och USA-marknaden, samt slipa affärsmodeller baserat på lärdomar. Projektet nådde satte mål.

Upplägg och genomförande

Fyra veckor på plats i Silicon Valley med ett intensivt program, workshops, möten, mentorer och kunskapsinsamling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 november 2017

Diarienummer 2017-05198

Statistik för sidan