Tinc 2017

Diarienummer 2017-05198
Koordinator COALA-LIFE AB - Coala Life AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Coala Life medverkade på TINC hösten 2017 för att skapa djupare förståelse och insikter i möjligheter kring USA etablering, och att lära sig från ledande bolag och entreprenörer i USA. Resultaten var långt över förväntan och de vunna kunskaperna förväntas stärka Coala Lifes konkurrenskraft avsevärt.

Resultat och förväntade effekter

Att skapa förståelse och djupare insikter kring möjligheter i Silicon Valley och USA-marknaden, samt slipa affärsmodeller baserat på lärdomar. Projektet nådde satte mål.

Upplägg och genomförande

Fyra veckor på plats i Silicon Valley med ett intensivt program, workshops, möten, mentorer och kunskapsinsamling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.