Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillverkning, karakterisering och biodistribuering av flytande kristallina läkemedelsbärare

Diarienummer
Koordinator Camurus AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01594

Statistik för sidan