Tillverkning, karakterisering och biodistribuering av flytande kristallina läkemedelsbärare

Diarienummer
Koordinator Camurus AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - september 2009
Status Avslutat