Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillit (trust) och standardisering i inter-organisatoriskt samarbete

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för kommunikation och information
Bidrag från Vinnova 1 917 300 kronor
Projektets löptid september 2008 - februari 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

TRANSIT-projektet rör i huvudsak tjänsteutveckling och innovation, och kommer stimulera utvecklingen av tjänstebaserade innovationssystem genom att bidra med hur standarder och tillit systematiskt och kvalitativt kan inlemmas i både system och processer. Fokus ligger på standardisering och tillit i interorganisatorisk samverkan, med särskilt användningsområde i e-handel mellan företag och i tjänsteorienterad samverkan. Målet är tudelat: att utveckla projektledarens kompetens mot professorsnivå, samt att knyta de två miljöerna närmare varandra via lyckosam samverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tjänster blir allt viktigare i svensk industri och i offentliga organisationer. Samarbete sker ofta med tidigare okända partners, och tillit måste byggas in i stöttande system, metoder och processer för att göra både tjänster och samarbeten hållbara. Den underliggande teknologin måste baseras på gemensamma, globala standarder för att möjliggöra ömsesidigt utbyte genom ett gemensamt språk. Svensk forskning i detta område är ännu omogen, och stora ansträngningar behövs för att stärka nationellt samförstånd och internationell konkurrenskraft. Hittills har tillit och standarder inte kopplats samman i hög grad. Fokus kommer att stärka projektledarens kompetens inom tjänster, tillit, och e-handel, och kommer bidra till att etablera forskning inom ett område som saknar översikt och helhet. Exempel på projektresultat inkluderar: formell forskarhandledarkompetens, vetenskapliga publikationer i internationella fora, minst tre projektansökningar, gemensamma workshops mellan miljöerna, och en karriärplan mot slutet av projektet.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter inkluderar författande av artiklar, skapande och koordinering av projektansökningar och projektledning, en forskarhandledningskurs, integrerande workshops, nätverkande, samt framtagning av både en karriärplan för projektledaren och en utvecklingsplan för miljöernas samverkan. Varje aktivitet är kopplad till ett specifikt resultat, mot vilket projektets lyckosamhet kommer att utvärderas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00916

Statistik för sidan