Tillgänglighet via bluetooth

Diarienummer 2010-00478
Koordinator Lubit Handelsbolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - maj 2010
Status Avslutat